Найкращі серед рівних!


Від можливого до реального!

Відкрий себе у НДАТ!

Об’єднуємо яскравих і креативних!

Тут відкриваються двері до успіху!

Майбутнє у твоїх руках!

Дорогу осилить той хто йде!

Навчання в НДАТ допоможе реалізувати ваші мрії!

Відкрий талант у собі!

Практичні знання для сучасного життя!

Якісна освіта – ваш вибір!

Лідерами не народжуються – Лідерами стають!

 
 
 

Відділення ветеринарної медицини

 

 

 Павлючик

Лариса Миколаївна

   завідуюча відділенням ветеринарної медицини

         спеціаліст вищої категорії

 

еmail: P402@meta.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ветеринарне відділення, створене в 1936 році, має довгий вік, славну історію, добрі, поколіннями створені і підтримувані сьогоднішніми студентами традиції. Йшов час, змінювалося життя, зміни входили і в кадровий склад, з’являлися і впроваджувалися в навчальний процес нові технології навчання, зміцнювалася навчально-матеріальна база, накопичувався досвід, примножувалися традиції , але завжди діяльність педагогічного колективу була спрямована на забезпечення якісної освіти.

       

     Відділення готує молодших спеціалістів із спеціальності «Ветеринарна медицина» на державній та контрактній основі.
   

          Галузь 21 «Ветеринарія»
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина».
Кваліфікація – молодший спеціаліст з ветеринарної медицини

Термін навчання:
– на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
– на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців

        Головним завданням відділення ветеринарної медицини є підготовка висококваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини до активної професійної діяльності, здатних виконувати функції, передбачені Законом України „Про ветеринарну медицину”. Для студентів головним має стати бажання постійно вчитися, бо знання – опора в житті, основа професійного успіху .

 

 

 Навчальний процес на відділенні забезпечують досвідчені, висококваліфіковані викладачі, які спільними зусиллями зміцнюють імідж відділення, працюють творчо, забезпечуючи цілісний підхід до навчання і виховання. Під час проведення навчальних занять широко впроваджуються  інноваційні технології навчання з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

     Майбутні спеціалісти ветеринарної медицини в стінах технікуму зростають не лише професійно, але й стають носіями високої загальної культури з чіткою громадянською позицією. Вимоги до навчання на сучасному етапі є не тільки в тому, щоб студенти добре засвоїли систему теоретичних знань, практичних умінь, навичок та готових істин, але й у тому, щоб активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів, формувати у них здатність творчо мислити, вміти аналізувати, аргументовано захищати власну точку зору.

Для забезпечення навчального процесу є необхідні кабінети і лабораторії  :

                – акушерства, гінекології та штучного осіменіння сільськогосподарських тварин

                – внутрішніх незаразних хвороб

                – анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин

  •             – ветеринарно-санітарної експертизи і переробки продукції тваринництва

  •             – епізоотології з мікробіологією

  •             – патологічної фізіології та патологічної анатомії сільськогосподарських тварин

  •             – паразитології та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин

  •             – фармакології

  •             – хірургії ветеринарної медицини

  •             – організації ветеринарної справи

  •             – тваринництва, ветеринарної санітарії

 

 Функціонують 4 комп’ютерні класи з виходом до мережі Інтернет, навчально-виробнича клініка ветеринарної медицини, навчальний денний стаціонар, анатомічний та патологоанатомічний музеї.


     

         

        Студенти працюють в предметних гуртках та наукових товариствах, беруть участь в науково-практичних конференціях, конкурсах, які проводяться в технікумі, закладах регіону та України.
      З метою вдосконалення навчально-виховного процесу на відділенні проводяться тижні циклової комісії, в рамках яких організовуються зустрічі з спеціалістами – практиками ветеринарної медицини, конференції, зустрічі з випускниками, вікторини, конкурси “Кращий за професією”, виховні години , відкриті заняття на виробництві, екскурсії до установ ветеринарної медицини , вивчається педагогічний досвід викладачів.


     

       Студенти беруть участь у фахових олімпіадах, які проводяться на рівні технікуму та у Житомирському національному агроекологічному університеті.
        На відділенні ветеринарної медицини створена цілісна система практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Основна мета практичних та лабораторних занять – оволодіння практичними навичками та відпрацювання їх до автоматизму. У кабінетах, лабораторіях обладнані індивідуальні робочі місця, де студенти мають змогу під керівництвом викладачів відпрацьовувати практичні навики, поглиблювати та вдосконалювати їх.

     

Виробничі практики студенти технікуму проходять на базі найсучасніших підприємств України, а кращим студентам надається можливість проходити практику за кордоном. Основним завданням професійної практики студентів є безпосередня практична підготовка до самостійної роботи, поглиблення, закріплення теоретичних знань та практичних умінь із спеціальності, навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки, набуття досвіду організаційної, виховної роботи у колективі, уміння працювати з фактичним матеріалом виробничої діяльності підприємства і використовувати його для виконання кваліфікаційного завдання.
    

            

Велика увага приділяється  вихованню студентів, створенню умов для реалізації здібностей обдарованої молоді, розвитку їх інтелектуального і творчого потенціалу. Проводяться різні  заходи: екскурсії, бесіди, круглі столи, походи, трудові десанти по висадці лісу, тематичні вечори, КВК, турніри-вікторини, огляди-конкурси, які дуже подобаються студентам.

 

 

 

 

 

 

 

 

      


Весь колектив відділення ветеринарної медицини дорожить іміджем технікуму, вболіває за його зростання, докладає багато зусиль для підвищення його рейтингу серед навчальних закладів України.

 

" " " " " " " "