Ветеринарна медицина

Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина»
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»

Професійна кваліфікація – фельдшер ветеринарної медицини
Термін навчання:
– на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
– на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців


Ветеринарна медицина – Ваш імідж! Ваша впевненість!
Ваш престиж!

                Професійні компетенції майбутнього фахівця

Фахівець знатиме :

• Законодавство України про ветеринарну медицину, закон України «Про ветеринарну медицину», інструкції та інші керівні документи;
• будову, топографію органів тварин і фізіологічні процеси, що в них відбуваються;
• патолого – анатомічні зміни в організмі;
• правила патологоанатомічного розтину трупів тварин і птиці;
• лікарські засоби та способи їх застосування, рецептуру;
• основи розведення і годівлі сільськогосподарських тварин, зоогігієнічні норми їх утримання;
• основи мікробіології;
• правила технологічного, мікробіологічного контролю і промислової санітарії;
• етіологію, патогенез, діагностику, лікування, профілактику заразних і незаразних хвороб;
• основи хірургії, акушерства і гінекології сільськогосподарських тварин;
• технологію переробки сировини тваринного походження та їх ветеринарно – санітарну експертизу;
• організацію ветеринарної справи.

Фахівець вмітиме:

• аналізувати епізоотичну ситуацію;
• володіти методами клінічного дослідження;
• технікою проведення хірургічних операцій;
• надавати акушерсько-гінекологічну допомогу;
• користуючись відповідними інструкціями і настановами проводити: діагностичні дослідження, профілактичні щеплення, профілактичні обробки, профілактичні дегельмінтизації;
• організовувати і проводити профілактичні та лікувальні заходи;
• проводити ветеринарно – санітарний контроль на підприємствах переробної галузі;
• оформляти облікову і звітну ветеринарну документацію.

                          Сфера професійної діяльності

Фахівці можуть працювати на посадах : фельдшера ветеринарної медицини управлінь, підприємств, установ, організацій і закладів державної вете-ринарної медицини; ветеринарно- санітарним фельдшером господаств різних форм власності; лаборантом державної лабораторії ветеринарної медицини,лабораторії ветеринарної –санітарної експертизи на ринках, підприємствах по переробці сировини тваринного походження, підприємств біологічної промисловості, навчальних закладів, науково-дослідних установ, контролером, завідувачем аптеки ветеринарної медицини, фельдшером ветеринарної медицини державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті, інспектором підрозділу ветеринарної міліції із забезпечення карантинних ветеринарних заходів.

Якщо ви безмежно любите тварин, вмієте швидко приймати рішення в нестандартних ситуаціях, мрієте про достойне робоче місце та карꞌєрний ріст – обирайте навчання в нашому технікумі за спеціальністю «Ветеринарна медицина» !