Найкращі серед рівних!


Від можливого до реального!

Відкрий себе у НДАТ!

Об’єднуємо яскравих і креативних!

Тут відкриваються двері до успіху!

Майбутнє у твоїх руках!

Дорогу осилить той хто йде!

Навчання в НДАТ допоможе реалізувати ваші мрії!

Відкрий талант у собі!

Практичні знання для сучасного життя!

Якісна освіта – ваш вибір!

Лідерами не народжуються – Лідерами стають!

Виховна робота

                                                                                                                          

 

 

                                  Заступник директора з виховної роботи          

                                   Сорока Іван Іванович

                                                викладач вищої категорії,

                                                    старший викладач

 

 

 

 

 

 

 

Виховна робота в технікумі є важливим компонентом навчально-виховного процесу. Вона спрямована на формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтирів студентської молоді, надання широких можливостей для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, створення умов для вільного, гармонійного розвитку, індивідуального та професійного самовдосконалення.

           Основними напрямами виховної роботи в технікумі є:

                                                             – національно-патріотичне виховання

                                                            – громадянське та правове виховання                         

                                                            – культурно-масова робота           

                                                            – спортивно-масова та оздоровчо-профілактична робота

                                                            – соціально-побутовий напрямок                                     

                                                         

 

  Виховна робота в технікумі будується на засадах загальнолюдських цінностей і проводиться планово, з урахуванням специфіки  навчального закладу.

Вихідними положеннями виховного процесу є принципи національного виховання студентської молоді, які й визначають вимоги до змісту, організації і методів виховання. Його мета і завдання випливають із загальнопедагогічних та психологічних принципів.

 

 З метою досягнення більшої ефективності виховного процесу підрозділи технікуму дотримуються принципів єдності національного і загальнолюдського виховання, науковості і професіоналізму, природовідповідності і культуровідповідності виховання, гуманізації, демократизації, безперервності і наступності, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи, гармонізації родинного і суспільного виховання, єдності освіти і виховання.

 Світоглядні знання переходять у погляди та переконання лише тоді, коли засвоєння їх відбувається в цікавій та доступній формі.  Творчий потенціал студентів, розкривається, насамперед, при проведенні свят творчості, які є традиційними  в закладі. Участь в заходах, гуртках, клубах за інтересами емоційно насичує життя студентів, формує активну особистість, здатну до самовдосконалення та самореалізації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пріоритетним напрямком організаційно-педагогічної діяльності закладу є індивідуальний підхід до виховання особистості студента, стимулювання його внутрішніх сил до саморозвитку і самовиховання, створення гармонійного середовища, широке залучення студентів до духовно-культурних цінностей українського народу.

 В технікумі створено творче середовища, психологічно сприятливий клімат для творчості та інтелектуального розвитку студентів, діє соціальна підтримка, заохочення, премії, нагороди за творчість. Ведеться пропаганда кращих здобутків національної культури та духовної спадщини.

 

Показником результативності виховної роботи є стабільний позитивний імідж технікуму.