Виховна робота

Заступник директора з виховної роботи

СОРОКА ІВАН ІВАНОВИЧ

Виховна робота в коледжі є важливим компонентом навчально-виховного процесу. Вона спрямована на формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтирів студентської молоді, надання широких можливостей для опанування  багатством національної та світової культури, створення умов для вільного, гармонійного розвитку, індивідуального та професійного самовдосконалення. У  коледжі створені всі умови  для цікавого дозвілля , розвитку особистісних якостей, розкриття талантів і творчих здібностей студентів.

         

  Основними напрямами виховної роботи в коледжі є:

                                                             – національно-патріотичне виховання

                                                            – громадянське та правове виховання                         

                                                            – культурно-масова робота          

                                                            – спортивно-масова та оздоровчо-профілактична робота

                                                            – соціально-побутовий напрямок                                    

  Пріоритетним напрямком виховної роботи є індивідуальний підхід до виховання особистості студента, стимулювання його внутрішніх сил до саморозвитку і самовиховання, створення гармонійного середовища, широке залучення студентів до духовно-культурних цінностей українського народу.

З метою досягнення більшої ефективності виховного процесу підрозділи коледжу дотримуються принципів єдності національного і загальнолюдського виховання, науковості і професіоналізму, природовідповідності і культуровідповідності виховання, гуманізації, демократизації, безперервності і наступності, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи, гармонізації родинного і суспільного виховання, єдності освіти і виховання.

  Світоглядні знання переходять у погляди та переконання лише тоді, коли засвоєння їх відбувається в цікавій та доступній формі.  Творчий потенціал студентів, розкривається, насамперед, при проведенні свят творчості, які є традиційними  в закладі. Участь в заходах, гуртках, клубах за інтересами емоційно насичує життя студентів, формує активну особистість, здатну до самовдосконалення та самореалізації.

В коледжі створено творче середовища, психологічно сприятливий клімат для творчості та інтелектуального розвитку студентів, діє соціальна підтримка, заохочення, премії, нагороди за творчість. Ведеться пропаганда кращих здобутків національної культури та духовної спадщини.

Показником результативності виховної роботи є стабільний позитивний імідж коледжу.