Найкращі серед рівних!


Від можливого до реального!

Відкрий себе у НДАТ!

Об’єднуємо яскравих і креативних!

Тут відкриваються двері до успіху!

Майбутнє у твоїх руках!

Дорогу осилить той хто йде!

Навчання в НДАТ допоможе реалізувати ваші мрії!

Відкрий талант у собі!

Практичні знання для сучасного життя!

Якісна освіта – ваш вибір!

Лідерами не народжуються – Лідерами стають!

Відділення ветеринарної медицини

 

 Павлючик

Лариса Миколаївна

   завідуюча відділенням ветеринарної медицини

         спеціаліст вищої категорії

еmail: P402@meta.ua

           Ветеринарне відділення, створене в 1936 році, має довгий вік, славну історію, добрі, поколіннями створені і підтримувані сьогоднішніми студентами традиції. Йшов час, змінювалося життя, зміни входили і в кадровий склад, з’являлися і впроваджувалися в навчальний процес нові технології навчання, зміцнювалася навчально-матеріальна база, накопичувався досвід, примножувалися традиції , але завжди діяльність педагогічного колективу була спрямована на забезпечення якісної освіти.

       

     Відділення готує молодших спеціалістів із спеціальностей:

«Ветеринарна медицина», “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

на державній та контрактній основі.
   

          Галузь 21 «Ветеринарія»
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина».
Кваліфікація – молодший спеціаліст з ветеринарної медицини

Галузь 20 «Аграрні науки та продовольство»
Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Кваліфікація – технік-технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва

Термін навчання:
– на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
– на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців

        Головним завданням відділення ветеринарної медицини є підготовка висококваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини до активної професійної діяльності, здатних виконувати функції, передбачені Законом України „Про ветеринарну медицину”. Для студентів головним має стати бажання постійно вчитися, бо знання – опора в житті, основа професійного успіху .

 Навчальний процес на відділенні забезпечують досвідчені, висококваліфіковані викладачі, які спільними зусиллями зміцнюють імідж відділення, працюють творчо, забезпечуючи цілісний підхід до навчання і виховання. Під час проведення навчальних занять широко впроваджуються  інноваційні технології навчання з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

     Майбутні спеціалісти ветеринарної медицини в стінах технікуму зростають не лише професійно, але й стають носіями високої загальної культури з чіткою громадянською позицією. Вимоги до навчання на сучасному етапі є не тільки в тому, щоб студенти добре засвоїли систему теоретичних знань, практичних умінь, навичок та готових істин, але й у тому, щоб активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів, формувати у них здатність творчо мислити, вміти аналізувати, аргументовано захищати власну точку зору.

Для забезпечення навчального процесу є необхідні кабінети і лабораторії  :

                – акушерства, гінекології та штучного осіменіння сільськогосподарських тварин

                – внутрішніх незаразних хвороб

                – анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин

  •             – ветеринарно-санітарної експертизи і переробки продукції тваринництва

  •             – епізоотології з мікробіологією

  •             – патологічної фізіології та патологічної анатомії сільськогосподарських тварин

  •             – паразитології та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин

  •             – фармакології

  •             – хірургії ветеринарної медицини

  •             – організації ветеринарної справи

  •             – тваринництва, ветеринарної санітарії

 Функціонують 4 комп’ютерні класи з виходом до мережі Інтернет, навчально-виробнича клініка ветеринарної медицини, навчальний денний стаціонар, анатомічний та патологоанатомічний музеї.


     

         

        Студенти працюють в предметних гуртках та наукових товариствах, беруть участь в науково-практичних конференціях, конкурсах, які проводяться в технікумі, закладах регіону та України.
      З метою вдосконалення навчально-виховного процесу на відділенні проводяться тижні циклової комісії, в рамках яких організовуються зустрічі з спеціалістами – практиками ветеринарної медицини, конференції, зустрічі з випускниками, вікторини, конкурси “Кращий за професією”, виховні години , відкриті заняття на виробництві, екскурсії до установ ветеринарної медицини , вивчається педагогічний досвід викладачів.


     

       Студенти беруть участь у фахових олімпіадах, які проводяться на рівні технікуму та у Житомирському національному агроекологічному університеті.
        На відділенні ветеринарної медицини створена цілісна система практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Основна мета практичних та лабораторних занять – оволодіння практичними навичками та відпрацювання їх до автоматизму. У кабінетах, лабораторіях обладнані індивідуальні робочі місця, де студенти мають змогу під керівництвом викладачів відпрацьовувати практичні навики, поглиблювати та вдосконалювати їх.

     

Виробничі практики студенти технікуму проходять на базі найсучасніших підприємств України, а кращим студентам надається можливість проходити практику за кордоном. Основним завданням професійної практики студентів є безпосередня практична підготовка до самостійної роботи, поглиблення, закріплення теоретичних знань та практичних умінь із спеціальності, навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки, набуття досвіду організаційної, виховної роботи у колективі, уміння працювати з фактичним матеріалом виробничої діяльності підприємства і використовувати його для виконання кваліфікаційного завдання.
    

            

Велика увага приділяється  вихованню студентів, створенню умов для реалізації здібностей обдарованої молоді, розвитку їх інтелектуального і творчого потенціалу. Проводяться різні  заходи: екскурсії, бесіди, круглі столи, походи, трудові десанти по висадці лісу, тематичні вечори, КВК, турніри-вікторини, огляди-конкурси, які дуже подобаються студентам.

      


Весь колектив відділення ветеринарної медицини дорожить іміджем технікуму, вболіває за його зростання, докладає багато зусиль для підвищення його рейтингу серед навчальних закладів України.