Відділення ветеринарної медицини

 

Павлючик

Лариса Миколаївна

   завідуюча відділенням ветеринарної медицини

         спеціаліст вищої категорії

еmail: P402@meta.ua

 

  Відділення ветеринарної медицини об’єднує дві спеціальності:

  • Ветеринарна медицини
  • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

  Професійна підготовка майбутніх фахівців відбувається на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками з нових технологій та здатні вирішувати складні завдання в галузі аграрного виробництва і супутніх галузей. Головна мета підготовки   фельдшерів  ветеринарної медицини – їх конкурентоспроможність на ринку праці.

          Навчальний процес  забезпечують досвідчені, висококваліфіковані викладачі, які спільними зусиллями зміцнюють імідж відділення, працюють творчо і наполегливо, дарують студентам комфортну атмосферу для навчання, допомагають здобути цінні знання і навики, підготувати до справжньої кар’єри.  

          Під час проведення навчальних занять широко впроваджуються  інноваційні технології навчання з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

   Вимоги до навчання на сучасному етапі є не тільки в тому, щоб студенти добре засвоїли систему теоретичних знань, практичних умінь, навичок та готових істин, але й у тому, щоб активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів, формувати у них здатність творчо мислити, вміти аналізувати, аргументовано захищати власну точку зору. Викладачі та студенти відділення  є активними учасниками наукових конференцій, семінарів, тренінгів, фахових конкурсів.

    На відділенні ветеринарної медицини створена цілісна система практичної підготовки майбутніх спеціалістів, основна мета якої – оволодіння практичними навичками та відпрацювання їх до автоматизму. Для забезпечення навчального процесу є необхідні кабінети і лабораторії, навчально-виробнича клініка ветеринарної медицини, навчальний стаціонар, навчально-виробнича ферма, анатомічний та патологоанатомічний музеї.

 

     Щороку для студентів і викладачів організовуються виробничі екскурсії в кращі базові господарства.  . В процесі екскурсії для студентів і викладачів проводяться практичні тренінги, які проводять спеціалісти господарств, серед яких є й наші випускники, а також наші студенти, які проходять виробничу практику.

      Дієвою формою співпраці технікуму з  сучасними базовими господарствами є  майстер-класи та тренінги, які проводять спеціалісти агробізнесу для студентів і викладачів безпосередньо в навчальному закладі.

Виробничу практику студенти проходять в кращих підприємствах України.

Майбутні фахівці зростають не лише професійно, але й стають носіями високої загальної культури з чіткою громадянською позицією.   Студенти беруть участь в науково-практичних конференціях, конкурсах, фахових олімпідах, які проводяться в технікумі, закладах регіону та України.


          Весь колектив відділення ветеринарної медицини дорожить іміджем технікуму, вболіває за його зростання, докладає багато зусиль для підвищення його рейтингу серед навчальних закладів України.