Дистанційне навчання

 Дистанційне навчання – це навчання на відстані від базового закладу, наближене до місця проживання студента, з отриманням комплексу освітніх послуг, що надаються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Можливості дистанційного навчання:

Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН України № 466 від 25.04 2013 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text

Для впровадження дистанційного навчання в коледжі створено навчальний портал http://185.156.43.235/moodle/