Конкурси !!!

 

           Науково-методичний центр  «АГРООСВІТА» у 2018 році проводить  конкурси 

                                               «Куратор групи 2018 року»       

                                               «Кращий бібліотекар 2018 року»

 

 

Конкурс «Куратор навчальної групи 2018 року» є одним із заходів реалізації Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», зміцнення високоморальних та демократичних засад суспільства.

Метою конкурсу є активізація виховної роботи в коледжах та технікумах, виявлення та поширення кращого досвіду, комплексного підходу до організації виховного процесу в навчальних групах, забезпечення неперервності та наступності у системі виховання, розвитку особистості, збереження неповторності й розкриття потенційних здібностей, захисту її інтересів, стимулювання творчої, педагогічної діяльності кураторів навчальних груп, підвищення професійної майстерності, популяризація інноваційних виховних технологій.

    Порядок проведення конкурсу

      Конкурс проводять у три етапи:

перший – відбірковий (у навчальному закладі) – лютий – березень п.р.;

другий – регіональний (за участю переможців першого етапу) – вересень;

третій – завершальний (за участю переможців другого етапу) – листопад – грудень.

    У конкурсі можуть брати участь куратори навчальних груп з досвідом роботи не менше трьох років, які не брали участі у конкурсі попередніх років.

     Для участі у конкурсі на всіх його етапах претендент подає конкурсній комісії такі матеріали:

– заявку на участь у конкурсі;

– план виховної роботи в навчальній групі на поточний навчальний рік;

– журнал куратора навчальної групи;

– психолого-педагогічну характеристику групи;

– проект, який реалізує куратор разом з групою;

– фото-, відеоматеріали, що висвітлюють життя студентів групи (літопис групи);

 

Конкурс «Кращий бібліотекар 2018 року» проводять для підвищення професійної компетентності та соціальної значущості професії бібліотекаря в суспільстві, сприяння подальшому професійному розвитку, збереження кадрового потенціалу бібліотек, поширення та впровадження досвіду роботи кращих бібліотекарів.

Метою конкурсу є:  виявлення талановитих, креативних і професійно підготовлених провідних фахівців бібліотек навчальних закладів, реклама діяльності бібліотеки, підтримка інноваційної діяльності роботи бібліотеки, творчої ініціативи у наданні безперешкодного доступу до інформації та підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на умовах оперативності, доступності, комфортності, стимулювання діяльності бібліотеки із формування інформаційної культури користувачів, виховання культури читання, прищеплення поваги до бібліотеки та книги, налагодження успішних партнерських відносин із представниками місцевих громад, засобів масової інформації, бізнесу тощо.

 Порядок проведення конкурсу

    Конкурс проводять у два етапи:

І-й етап конкурсу (травень – червень п.р.).

ІІ-й етап конкурсу (вересень п. р.)

 У конкурсі можуть брати участь завідувачі та провідні фахівці бібліотек з досвідом роботи не менше трьох років.

 Для участі у конкурсі на І етапі претендент подає конкурсній комісії такі матеріали:

· заявку на участь ;

· «Портфоліо бібліотекаря» (у вигляді презентації – 5 хв.);

· бібліотечний проект, який буде реалізовано в бібліотеці навчального закладу.

Результати розміщуватимуться на сайті та сторінці фейсбуку ДУ НМЦ «Агроосвіта».

 У ІІ етапі беруть участь переможці І етапу конкурсу.

Учасник має виконати три конкурсних завдання, які будуть запропоновані в рамках завершального підсумкового заходу:

Есе « Я – бібліопані» (регламент 7 хв.) – знайомство з учасником конкурсу (учасник представляє себе самостійно, можлива група підтримки з 3-4 осіб);

творча конкурсна робота на тему «п’ять причин, щоб стати читачем нашої бібліотеки» (регламент 7 хв);

захист бібліотечного проекту (регламент 5 хв.) – проводиться у формі усного виступу, в якому коротко викладають суть ідеї, доводять її новизна, практична значущість, перспектива подальшого використання.

 З організаційними документами, порядком проведення та умовами конкурсу можна ознайомитись у розділі “Педагогічний досвід”  на сайті Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»