Методична робота

ПАСТУШЕНКО Галина, методист коледжу

Методична робота в коледжі спрямована на формування інноваційного освітнього середовища, та реалізується як цілісна система підвищення науково – теоретичного і загальнокультурного рівнів викладачів, їх психолого-педагогічної підготовки, розвитку педагогічної компетентності, формування професійної майстерності, cпонукання до самоосвіти й саморозвитку.

Основними напрямками методичної роботи є:

  • надання методичних консультацій викладачам та студентам,
  • спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;
  • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;
  • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
  • вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду викладачів коледжу,
  • залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
  • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;
  • робота з молодими викладачами;
  • допомога в підготовці викладачів до атестації.

Важливою складовою методичної роботи є формування методичної компетентності викладачів. У методичному кабінеті зібрані інформаційні, інформаційно-методичні  матеріали, зразки навчальної документації, добірки статей, відеоматеріали, презентації і т.п.

Педагогічні працівники є авторами багатьох посібників, наукових публікацій, методичних матеріалів, активними учасниками фахових конкурсів, семінарів, науково-практичних конференцій всеукраїнського, регіонального та обласного рівнів.

Координуючим органом методичної роботи  є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в технікумі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.