Найкращі серед рівних!


Від можливого до реального!

Відкрий себе у НДАТ!

Об’єднуємо яскравих і креативних!

Тут відкриваються двері до успіху!

Майбутнє у твоїх руках!

Дорогу осилить той хто йде!

Навчання в НДАТ допоможе реалізувати ваші мрії!

Відкрий талант у собі!

Практичні знання для сучасного життя!

Якісна освіта – ваш вибір!

Лідерами не народжуються – Лідерами стають!

 
 
 

Навчальна робота

 

 

Чмирук Андрій Феліксович

заступник директора з навчальної роботи

 

 Навчально-виховний процес у коледжі спрямований на підготовку  висококваліфікованих фахівців, виховання творчих особистостей з урахуванням сучасних реалій життя.

     Сьогодні навчальний заклад розвивається впевненими, життєстверджуючими кроками. Про нього знають і мріють навчатися сотні молодих людей.

     Коледж приваблює молодь оновленими аудиторіями, сучасними методиками та технологіями навчання, а найголовніше – висококваліфікованими викладачами-професіоналами, які передають молоді великий багаж знань та життєвий професійний досвід, готуючи собі відповідальну та надійну зміну.

  Навчально-виховний процес в Новочорторийському технолого-економічному фаховому коледжі

 здійснюють 55 педагогічних працівників.
Усі викладачі мають відповідну освіту та достатній педагогічний досвід.

                        З них мають кваліфікаційні категорії:

                                                                    спеціаліст вищої категорії – 54
                                                                    спеціаліст першої категорії – 23
                                                                    спеціаліст другої категорії – 7
                                                                    спеціаліст – 12

                                                  педагогічні звання:

                                                                     відмінник освіти -2

                                                                      викладач-методист- 8

                                                                     старший викладач – 1

 Пріоритетними напрямками роботи педагогічного колективу є:

  • удосконалення рівня навчальної діяльності через впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальний  процес;

  • підвищення психолого-педагогічного рівня знань викладачів з питань кредитно-модульної системи як    обов’язкового елементу реформування аграрної освіти в рамках Болонського процесу;

  • підвищення рівня організації проведення самостійної роботи студентів через удосконалення навчально-методичних матеріалів, використання комп’ютерних технологій та відеоматеріалів;

  • широке впровадження студентського самоврядування в закладі з метою сприяння навчальній, науковій та    творчій діяльності студентів, забезпечення єдності фізичного, духовного та інтелектуального розвитку  особистості.

     В коледжі створено 4 циклові комісії, які безпосередньо здійснюють науково-методичне забезпечення навчального процесу за вимогами освітньо-професійних програм зі спеціальностей і формування досвідчених, гармонійно-розвинутих особистостей.

     Творча атмосфера в навчальному процесі базується на принципах педагогічної взаємодії, творчості, співробітництва. Це створює ситуацію успіху для кожного студента, а їхнє професійне зростання забезпечує розвиток індивідуальних особливостей та можливостей.

   

 

 

 

 

 

 

Навчальний заклад є постійним учасником фахових конкурсів «Педагогічний ОСКАР», “Ми у творчості знаходимо себе”, які проводить Науково-методичний центр ВФПО. Творчі доробки викладачів неодноразово здобували дипломи конкурсів, що свідчить про прояв власної ініціативи, викладацького таланту та творчості і спонукає до постійного пошуку нових технологій навчання.

 

 

 

 

 

 

 

    З метою виявлення найбільш підготовлених студентів, формування творчої та наукової еліти в відповідних галузях у навчальному закладі проводяться предметні олімпіади з ряду профілюючих дисциплін, переможці яких нагороджуються дипломами.

 Для підвищення освітнього і професійного рівня студентів проводяться тижні  циклових комісій, де викладачі мають можливість презентувати свої науково-методичні здобутки, проводячи конференції, заняття із застосуванням нетрадиційних методів навчання, тематичні виховні години.

.

        В технікумі активно впроваджуються інноваційні, інтерактивні технології та технології особистісно-орієнтованого навчання.

  В комп’ютерному кабінеті зібрані тематичні та контролюючі тестові програми з усіх дисциплін, тести для конкурсу «Кращий за професією», а також тести до державних іспитів.

 Доступ до комп’ютерної мережі Інтернет дозволяє викладачам отримати найсвіжішу інформацію в тому чи іншому розділі галузі і довести її до студента, а студентам знайти і підготувати необхідний матеріал до занять.

 Високопрофесійний та згуртований педагогічний колектив постійно працює над оновленням навчального процесу, дбає про якісну підготовку кадрів, впроваджуючи нові форми та методи навчання та виховання молоді.

  

Педагогічний колектив технікуму – команда викладачів-однодумців та опонентів, що вирізняються високою професійною майстерністю та педагогічною творчістю.

 

Педагогічний колектив 2020
" " " " " " " "