Правила користування бібліотекою

                       Порядок запису до бібліотеки

 1. Бібліотечне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюють відділи: абонемент, читальний зал.

 2. Право користуватися фондом та послугами відділів мають студенти,  викладачі.

 3. Право користування абонементом, де здійснюється видача книг додому, надається читачам, які навчаються або працюють у коледжі.

 4. Для запису до бібліотеки читачам необхідно подати: паспорт, студентам – студентський квиток.

 5. Під час запису до бібліотеки користувач має ознайомитися з Правилами користування нею і підписати зобов’язання про їх виконання.

                                                Порядок користування бібліотекою                                                        

 1. Користування бібліотекою для студентів і працівників коледжу безкоштовне. Додаткові види послуг, що надає бібліотека користувачам, можуть бути платними (ст. 20 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”).

 2. Читачі можуть отримувати в тимчасове користування книги, інші твори друку і матеріали з фондів бібліотеки; безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки; отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

 3. Щорічно, до 1 вересня, в бібліотеці здійснюється перереєстрація читачів. Читачі, які не перереєструвалися, бібліотекою не обслуговуються. При перереєстрації читач зобов’язаний здати або пред’явити до бібліотеки для продовження терміну користування всю літературу, зафіксовану в читацькому формулярі.

 4. У разі звільнення з коледжу або закінчення навчання читач зобов’язаний повністю розрахуватися з бібліотекою, про що засвідчує відповідна відмітка в обхідному листі, яку при наявності читацького квитка ставить відділ абонементу.

 5. Видача документів з фондів бібліотеки здійснюється лише за читацьким квитком на основі вимоги на літературу. У відділах періодичних видань, читальному залі дозволяється працювати з власними конспектами.

Порядок користування відділом абонементу

 1. Документи з фонду відділу абонементу видаються читачам додому в певній кількості примірників на визначений термін користування.

 2. Наукові видання видаються терміном на один місяць: Термін користування науковими виданнями може бути продовженим після їх повернення, якщо на них немає замовлень від інших користувачів.

 3. Навчальні посібники та підручники видаються терміном на один семестр:

– студентам – до 20 примірників.

 1. Художня література видається читачам в кількості до 3 примірників на 15 днів.

 2. Документи, що є у фонді відділу абонементу в 1-3 примірниках та документи підвищеного попиту, видаються читачам на термін до 3 днів.

 3. Кількість разової видачі видань не повинна перевищувати:

– студентам випускних курсів – до 28 примірників

– студентам 1-3 курсів – до 26 примірників.

 1. Викладачам, які працюють в технікумі за сумісництвом, документи з фонду абонементу не видаються. Обслуговується дана категорія користувачів у читальних залах.

 2. Чергова видача документів читачеві можлива лише після повернення взятих раніше або після продовження терміну користування ними, а також у разі, коли кількість взятих документів не перевищує встановлених норм (п. 4.6). Читачам дозволяється брати лише один примірник певної назви.

 3. За кожен документ, який видається на абонементі, читач ставить підпис  в формулярі читача.

 4. При поверненні документів у бібліотеку номер книги закреслюється (в  присутності читача) бібліотекарем.

 5. Читачі-студенти на час літніх канікул зобов’язані повернути всі документи, зафіксовані в читацькому формулярі, до 20 липня поточного року. Бібліотекар відділу абонементу видає читачу довідку про повну здачу документів, яка дає право користуватися фондами бібліотеки.

 6. За невиконання правил користування відділом абонементу читачі позбавляються права користування фондом на терміни:

– за нездану літературу перед літнім періодом – 1 місяць;

– за нездану літературу, що є у фонді в 1-3 примірниках та літератури підвищеного попиту – 1 місяць;

Обов`язки користувачів

 1. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитися до видань та інших документів, отриманих з фондів бібліотеки і повертати їх у встановлений термін.

 2. Не виносити з приміщення бібліотеки книг та документів, що не зафіксовані у читацькому формулярі відділу абонементу.

 3. Старанно переглядати отримані книги та інші документи і у випадку виявлення дефектів негайно повідомляти про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданнях відповідну позначку. Відповідальність за пошкодження книг та документів несе читач, який користувався ними останній.

 4. Не виривати карток з каталогів і картотек і не робити на них жодних позначень.

 5. Бережливо відноситися до бібліотечних та матеріально-технічних засобів, меблів та іншого бібліотечного майна.

 6. Забороняється робити позначки в тексті, загинати сторінки, класти розкриті книги одна на одну, розшивати матеріали, а також переводити їх на кальку.

 7. Читачі повинні етично поводитися в приміщенні бібліотеки. За порушення норм поведінки за рішенням бібліотечного працівника читач позбавляється права користування бібліотекою від 1 дня до 1 місяця.

 8. Користувачі, з вини яких завдано шкоди фондам та майну бібліотеки, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 9. У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів читач зобов’язаний протягом 10 днів відшкодувати втрату (пошкодження): примірником того ж видання або, за погодженням із завідувачем бібліотеки, виданням, рівноцінним за змістом і вартістю. При оцінці кожного документу за основу береться його первинна ціна (за обліковими документами) з урахуванням встановленої діючим законодавством індексації балансової вартості основних фондів. Крім цього, навчальна література, що приймається замість загубленої (пошкодженої), повинна бути за останні три роки видання.