Про доступ до публічної інформації

Новочорторийський технолого-економічний фаховий коледж надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації .
Надання публічної інформації Новочорторийський ТЕФК здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.
Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
* Від фізичної особи (зразок);
* Від юридичної особи (зразок);
* Від об’єднань громадян (зразок);
* Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса Новочорторийського технолого-економічного фахового коледжу  для подання інформаційного запиту:
13120, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Нова Чортория, вул. Незалежності, 36, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

Тел./ факс: 9-62-23, 9-63-60
тел 9-62-25,
E-mail: nchat@meta.uа