Найкращі серед рівних!


Від можливого до реального!

Відкрий себе у НДАТ!

Об’єднуємо яскравих і креативних!

Тут відкриваються двері до успіху!

Майбутнє у твоїх руках!

Дорогу осилить той хто йде!

Навчання в НДАТ допоможе реалізувати ваші мрії!

Відкрий талант у собі!

Практичні знання для сучасного життя!

Якісна освіта – ваш вибір!

Лідерами не народжуються – Лідерами стають!

Спеціальність “Агрономія”

Швалюк Володимир Леонідович

завідувач агрономічним відділенням

   спеціаліст вищої категорії

  викладач-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Особливе місце в розвитку Новочорторийського державного аграрного технікуму займає агрономічне відділення, зокрема підготовка молодшого спеціаліста спеціальності «Агрономія».
     На світі чимало різноманітних професій, але фах агронома-технолога – надзвичайний. Відділення готує агротехніків для роботи в державних, приватних господарствах агропромислового комплексу на посадах агронома, агротехніка, технолога із контролю якості продукції, технолога з переробки продукції рослинництва, заготівельника рослинницької продукції, майстра по вирощуванню та підготовці насіннєвого матеріалу .
     Обираючи професію, пов’язану з використанням природних ресурсів, людина бере на себе відповідальність за розвиток і майбутнє того, що нас оточує, за життя наступних поколінь. Як і для будь – якої професії, визначальними в роботі з природними ресурсами є успішність діяльності, інтерес до роботи, працьовитість, відповідальність і наполегливість в досягненні мети. Праця для добробуту людей – що може бути найкраще і найблагородніше?
Саме на цих засадах готують майбутніх фахівців на агрономічному відділенні.

Сьогоднішні студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вивчають не лише теоретичні основи спеціальних дисциплін, таких  як, наприклад „Технологія виробництва продукції рослинництва”, ”Захист рослин”, ”Насінництво”, ”Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва” , ”Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції”, „Плодоовочівництво”, ”Кормовиробництво” , але й беруть участь у науково – дослідній роботі, мають змогу підвищити свій фаховий рівень під час проходження навчальних та технологічних практик в державних, приватних господарствах агропромислового комплексу, навчально – практичних центрах. Кращі студенти стають учасниками практичних конференцій технікуму.

     Після закінчення технікуму студенти мають можливість продовжити навчання в НУБіП м. Київ, Житомирському національному агроекологічному університеті та інших ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації , без сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, на 3 курсі по спорідненій спеціальності.
     Історія циклової комісії агрономічних дисциплін починається з 1985 року.
За цей період проведена велика робота по створенню навчально-матеріальної бази для підготовки молодших спеціалістів.
     Головна мета роботи циклової комісії –  поліпшення якості підготовки фахівців, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання , реалізовувати власні здібності.
     Основні напрями роботи циклової комісії:
 вдосконалення навчально-методичного забезпечення та методики його використання;
 застосування сучасних інноваційних технологій навчання та виховання;
 системна робота, яка забезпечує підвищення кваліфікації викладача;
 накопичення та впровадження кращого педагогічного досвіду.
    Навчальний процес по підготовці фахівців зі спеціальності забезпечують 14 викладачів. Із них 6 викладачів – спеціалісти вищої категорії, в т.ч. 2 викладачі- методисти, 5 – викладачів першої категорії, 1 – викладач другої категорії та 5 викладачів – спеціалістів.

    Викладачами створено та постійно оновлюються методичні комплекси з спеціальних дисциплін, вони є постійними учасниками тижнів циклової комісії в технікумі та авторами методичних робіт і відеофільмів у Немішаєвському навчально-методичному центрі.
При підготовці спеціалістів особливого значення набуває практичне навчання. До послуг студентів є навчальне колекційно-дослідне поле, де студенти закладають досліди з районованими та перспективними сортами більшості сільськогосподарських культур, лікарських рослин, проводять фенологічні спостереження, доглядають за ними, вивчають системи удобрення та захисту сільськогосподарських культур, вишукують резерви підвищення ефективності виробництва.

Аудиторні заняття проводяться у відповідно обладнаних навчальних кабінетах і лабораторіях; окремою базою для проведення навчальних і ознайомчих практик є поля господарства, дослідне поле, колекційно – дослідні ділянки.

 

 

 

 

 

 

 

 

.
Лабораторні та практичні заняття забезпечуються гербаріями, муляжами, натуральними зразками, необхідним обладнанням, інвентарем, методичною літературою. Для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи студенти використовують посібники, практикуми та підручники.

Серед викладачів циклової комісії агрономічних дисциплін є випускники технікуму: Гресько О.М., Остапчук Т.І., Остапчук І.Г., Бистрицький О.О., Кукуруза К.Г

.

 

 

 

 

 

 

На засіданнях циклової комісії агрономічних дисциплін проводиться аналіз успішності студентів, розробляються заходи щодо підвищення якості навчання, обговорюються питання організації самостійної роботи студентів, єдиних критеріїв оцінки знань і навичок студентів, організовується розгляд та обговорення методичних розробок викладачів, посібників, контрольних робіт, розглядається тематика і зміст курсового проектування.
Міцні знання та глибоке засвоєння практичних навичок –такий кінцевий результат навчальної роботи, яку виконує циклова комісія агрономічних дисциплін.

  На  відділенні проводиться значна позанавчальна робота: конкурси та олімпіади , екскурсії, ярмарки та інші виховні заходи.

 


 

Колектив циклової комісії агрономічних дисциплін здійснює цілеспрямовану роботу для примноження здобутків технікуму, збагачення його традицій.