Діяльність студради

Студентське життя –  радісне і тривожне, складає неповторну композицію, в основі якої всеперемагаюче торжество молодої людини, її величні звершення і творчі здобутки.

Студентство коледжу живе багатогранним, творчим життям сучасної студентської молоді, оволодіває професійними знаннями і вміннями, вчиться працювати і спілкуватися, збагачується духовно, підвищує особистий культурний рівень.

         У коледжі визначена чітка система студентського самоврядування, діє студентський профком. Це дає змогу студентам оволодіти навичками громадської роботи, пробудити їхню активність, виховувати почуття відповідальності  за кожну справу.

      Студентське самоврядування в коледжі – це ефективна форма участі студентів у вирішенні загальних питань, забезпеченні виконання студентами їх обов’язків, реалізації соціальних, економічних та творчих інтересів і захисту їх прав.

Основною метою студентського самоврядування є розвиток громадянської активності студентської молоді, підтримка студентських ініціатив, оволодіння навичками управлінської діяльності, створення системи комунікацій в студентському середовищі.

 Результатом  ефективної роботи студентської ради є робота клубів за інтересами, створення презентацій та відеофільмів на різну тематику, проведення профорієнтаційної роботи, організація  благодійних акцій, екскурсій.

    Самоврядування в нашому коледжі – це співпраця педагогічного колективу і студентської молоді, в процесі якої молодь відчуває себе господарями навчального закладу, відповідальними за події, які відбуваються в ньому, де вони проявляють ініціативу і творчість.