Технологічне відділення

 

Галузь 20 «Аграрні науки та продовольство»
Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст
Кваліфікація – технік-технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва
Термін навчання:
на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.
Ліцензований обсяг прийому: на денну форму навчання – 75 осіб.
на заочну форму навчання – 40 осіб.

Відлік існування відділення виробництва і переробки продукції тваринництва в Новочорторийському державному аграрному технікумі що на Житомирщині, ведеться з далекого 1919 року коли в селі Рогачів було відкрито агропрофшколу, а з 1930 року Рогачів- Волинський зоотехнічний технікум, багато реорганізацій було з того часу, а в Нову Чорторию дане відділення було переведено в 2014 році. За цей період підготовлено чимало висококваліфікованих спеціалістів для галузі тваринництва, які і нині працюють у багатьох існуючих господарствах не тільки нашої області але і за її межами.
Переважна більшість наших студентів, це сільська молодь, діти сільських трудівників, які потреби села знають не з розповідей, а бачать самі наяву

Для якісного навчання, освоєння теорії і практики маємо все необхідне: навчальні лабораторії і кабінети, навчально-виробничу ферму. Зі студентами працюють 20 викладачів більшість яких мають вищу і першу кваліфікаційні категорії

.

У кабінетах і лабораторіях технологічного відділення є все для того, щоб оволодіти високими знаннями з селекційно-племінної роботи, годівлі, догляду, утримання і використання сільськогосподарських тварин, переробці тваринницької продукції. Набуті теоретичні знання студенти відділення «Виробництва і переробки продукції тваринництва» мають можливість закріпити практичними навиками на навчально-виробничій фермі, господарствах різного типу власності та на переробних підприємствах.
Технік-технолог готовий стати до роботи в ролі керівника виробничих підрозділів галузі тваринництва в селянських спілках, колективних сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах. Він може займати посади головного спеціаліста, спеціаліста виробничого підрозділу по виробництву тваринницької продукції, технолога по переробці продукції тваринництва і інші посади, які відповідають кваліфікації молодшого спеціаліста техніка-технолога з виробництва і переробки продукції тваринництва.

Студенти відділення є активними учасниками різноманітних позаурочних заходів.