Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Галузь 20 «Аграрні науки та продовольство»
Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Професійна кваліфікація – технік-технолог з виробництва та  переробки продукції тваринництва
Термін навчання:
  – на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
 

Професійні компетенції майбутнього фахівця

Фахівець знатиме:
• закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу в тваринництві;
• досягнення науки і передовий досвід у галузі тваринництва і переробної промисловості;
• біологічні, конституційні, екстер’єрні особливості сільськогосподарських тварин;
• закономірності росту і розвитку та продуктивності тварин;
• технології годівлі і утримання сільськогосподарських тварин;
• методи розведення і відтворення сільськогосподарських тварин;
• державні стандарти на продукцію тваринництва;
• вчасні методи економічного аналізу, основи менеджменту та маркетингу;
• правове регулювання підприємницької діяльності;

Фахівець умітиме:
• організовувати підприємництво та планувати його фінансову діяльність у сфері виробництва та сервісу продукції тваринництва;
• складати бізнес-план виробництва;
• прогнозувати ринкове середовище, визначати економічну ефективність виробництва продукції тваринництва у підприємницьких структурах різних форм власності;
• проводити оцінку конституції, екстер’єру і продуктивних якостей сільськогосподарських тварин;
• організовувати годівлю і утримання сільськогосподарських тварин різних статево-вікових груп;
• складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських-тварин,
• моделювати різні види технологічного процесу виробництва сільськогосподарської продукції;
• здійснювати технологічний контроль за зберіганням готової продукції; контролювати стан умов праці та безпеку виробничих процесів у тваринництві.

Сфера професійної діяльності

Фахівці спеціальності можуть працювати на посадах техніка-технолога, техніка-лаборанта, майстра виробничої дільниці переробного цеху, лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу в установах:
• комплекси з виробництва молока і яловичини
• комплекси з виробництва продукції свинарства
• птахофабрики, підприємства по виробництву продукції рибництва і аквакультури
• підприємства по виробництву продукції козівництва і вівчарства,
• підприємства по виробництву продукції кролівництва і звірівництва
• підприємства по виробництву продукції бджільництва
• молокопереробні підприємства
• м’ясопереробні підприємства
• комбікормові заводи.

Навчання за спеціальністю «Виробництво та переробка продукції тваринництва » у Новочорторийському технолого-економічному фаховому коледжі– це Ваш успіх, Ваша впевненість у майбутньому, гарантія реалізації здорових амбіцій!