Циклова комісія агрономічних дисциплін

Педагогічне кредо циклової комісії: «До професії вчителя відноситися відповідально, до викладання предмету – творчо, до студентів – доброзичливо».   

 Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія: формування професійної компетентності майбутнього спеціаліста з метою його фахової самореалізації

 

 

  Бистрицький Олександр Олександрович

викладач

спеціаліст вищої категорії 

дисципліна: «Технологія виробництва продукції рослинництва»

Email: Sashka1648@gmail.com

  
 

          Вержаківський Володимир Миколайович

директор технікуму

спеціаліст вищої категорії

дисципліна: «Основи охорони праці»

email: volodimirverzakivskij@gmail.com

                 Швалюк Воло­димир Леонідо­вич

завідуючий агрономічним відділенням

спеціаліст вищої категорії

викладач – методист

дисципліна: «Насінництво і селекція»

email: shvalyukvl@gmail.com

 

                Дубчак Олександр Лук’янович

викладач

спеціаліст першої категорії

дисципліна: «Агрометеорологія»

Кукуруза Катерина Григорівна

викладач

спеціаліст першої категорії

дисципліна: «Захист рослин»

       
                   Власюк Віталій Миколайович
викладач спеціаліст вищої категорії 

дисципліна: «Основи дослідницької справи»

email: vlasyuk.vital.1@meta.ua

                    Гресько Олена Миколаївна

викладач

спеціаліст першої категорії

дисципліна: «Плодоовочівництво»

 

              Остапчук Те­тяна Іванівна

викладач

спеціаліст вищої категорії

дисципліни «Грунтознавство», «Землеробство» 

Email: tetyanaostapchuk74@gmail.com

                 Козак Іван Яро­славович

викладач

спеціаліст другої категорії

дисципліна «Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва»

Email:  ivan.kozak0000@gmail.com

        Мотліч Олег Васильович

викладач

спеціаліст другої категорії

дисципліна: «Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху»

Email: olegmotlich@gmail.com         

             Гевліч Василь Петрович

викладач

спеціаліст вищої категорії

дисципліни: «Технологія переробки і зберігання сільськогосподарської продукції»

email:  gvp1971@gmail.com