Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Професійна кваліфікація – операціоніст з фінансів і кредиту

Термін навчання:
      – на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців
– на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців

Якщо в вас живуть одночасно аналітик і математик, практик і трохи авантюрист – обирайте спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування»!

  Спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

                      Професійні компетенції майбутнього фахівця

    Фахівець  знатиме:

• національні та міжнародні стандарти, нормативні, методичні та інструктивні матеріали з питань організації фінансової діяльності, ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності;
• основи трудового, господарського, та податкового законодавства;
• принципи планування, організації та прогнозування фінансової діяльності підприємств;
• систему здійснення грошових платежів та розрахунків;
• шляхи формування та використання фінансових ресурсів підприємств;
• порядок формування доходів, фінансових результатів та оподаткування;
• методи фінансового контролю та аналізу фінансового стану підприємств;
• принципи діяльності бюджетної, податкової та банківської систем України;
• бюджет держави та органів місцевого самоврядування, державні фінанси;
• облікові процедури та складання звітності комерційних банків, кредитних організацій та інших кредитно-фінансових установ;
• основи біржової, депозитарної, розрахунково-клірингової діяльності, організацію торгівлі на фондовому ринку;
• види страхової діяльності в Україні, порядок укладення та ведення страхових договорів, проведення актуарних розрахунків, оцінка показників діяльності страхової компанії;
• особливості здійснення міжнародних розрахунків та розрахунків із зовнішньоекономічної діяльності;
• сучасні інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах.

Фахівець  вмітиме:

• здійснювати фінансове планування й прогнозування, розробляти поточні фінансові плани та бюджети;
• здійснювати фінансові розрахунки щодо потреби у коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства;
• розробляти та впроваджувати заходи щодо зменшення витрат і збільшення прибутку підприємства;
• визначати форми розрахунків та ефективні умови платежів;
• здійснювати контроль за рухом грошових коштів та за використанням фінансових ресурсів;
• складати оперативну та фінансову звітність;
• здійснювати фінансовий контроль, проводити аналіз фінансово-господарської діяльності.

                               Сфера професійної діяльності

Випускники спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”проходять практику, стажування та в подальшому працевлаштовуються в:
• управліннях та відділах державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
• фінансово-кредитних установах;
• банківських установах;
• органах соціального забезпечення;
• державному казначействі;
• бюджетних установах;
• страхових компаніях;
• консалтингових організаціях; • органах фінансового контролю, незалежних аудиторських компаніях;
• комерційних структурах;
• на виробництві;
• торгівлі, закладах ресторанного господарства, у сфері послуг;
• органах охорони здоров’я, освіти;
• на біржах;
• інвестиційних компаніях.
Фахівці  спеціальності можуть працювати на посадах: дилера та брокера , біржового маклера, страхового агента, інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей, кредитного інспектора, бухгалтера, касира-експерта, інспектора податкової служби, інспектора-ревізора, митного інспектора, інспектора з контролю за цінами, інспектора з експорту, контролера-оператора, старшого контролера-касира, старшого контролера-оператора

Професія фінансист – безпрограшний вибір!