Історія коледжу

      Восени 1920 року, ухвалою Народного Комісара Освіти УРСР у Новій Чорториї відкрито Волинський агрономічний технікум імені Раковського з трирічним строком навчання. Як вищий учбовий заклад технікум готував фахівців вузького профілю – агрономів по хмелеводству та льонарству. Безпосереднє керівництво технікумом, як і іншими учбовими закладами здійснювалося Укрголовпрофосвітою Народного Комісаріату Освіти. Приміщенням для навчального закладу послужив місцевий графський маєток родини Оржевських (Шаховських).

       Навчальний процес в агротехнікумі розпочався 1 жовтня 1920 року з контингентом 35 студентів, а в 1924 році вже навчалось 96 чоловік, з них на першому курсі 36 чоловік, другому – 25, третьому – 35. Серед студентів було 17 комуністів, 27 членів комітету незаможних селян, 8 членів профспілки. В учбовому корпусі було розміщено три аудиторії з навчальними кабінетами по спеціальних предметах, гуртожиток для студентів, їдальня, клуб, бібліотека, читальня, канцелярія та квартира директора технікуму.


      Першими керівниками і викладачами технікуму були:
1. Козловський Борис Денисович – директор технікуму
2. Питп’юк Василь Антонович – політком
3. Марченко Михайло Юльянович – помічник директора по господарській частині
4. Сабанев Федір Петрович – помічник директора по навчальній частині
5. Калабардін Іван Миколайович – викладач
6. Машковський Юстим Андроникович – викладач
7. Красуський Олександр Станіславович – викладач
8. Нагорний Кирило Якович – викладач
9. Масленніков Данило Кирилович – завгосп.
        Волинський агротехнікум мав учбове господарство розміщене в трьох населених пунктах Любарського району : Коростки, Пединки, Нова Чортория. Щорічний випуск агрономів становив 35 – 36 чоловік, а перший випуск відбувся 1923 році, напередодні святкування шостих роковин Великої Жовтневої Соціалістичної революції. Останній загін агрономів випущено в 1929 році. В тому ж році рішенням Ради Народних Комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки  Волинський / Новочорторийський / агротехнікум переведено в Житомир, де він злився з Житомирським землевпорядним технікумом і був реорганізований у 1930 році в Житомирський с/г Інститут. За весь час існування агротехнікуму в Новій Чорториї  з 1920 року  відбулося сім випусків і надано квалі-фікацію агронома 245 особам.
      Після переведення агротехнікуму в Житомир в Новій Чорториї відкрилася зоотехнічна профшкола, яка була перейменована в Новочорторийський технікум з двома відділами: зоотехнія і молочарство. На молочарському відділі відбувся тільки один випуск, а потім його було закрито.
       В 1936 році при технікумі відкривається ветеринарний відділ, який функціонує й досі. До Великої Вітчизняної війни відбулося  16 випусків і підготовлено 806 спеціалістів сільського господарства, а саме:
• зоотехніків – 412,                                                                                                                                                    агрономів -245
• техніків молочарства – 20,
• ветфельдшерів – 129.
       За період існування технікуму до Великої Вітчизняної війни в різні строки працювало 60 викладачів, в тому числі 9 директорів технікуму, з яких особливо відзначився ініціативою та енергією Кривой Олександр Леонідович, який працював з 1 липня 1934 по 1 січня 1938 року. Під його керівництвом розширено актовий зал, надбудовано третій поверх,  збудовано одноповерховий гуртожиток на 60 місць , збудовано столярну майстерню та продмагазин .
       В 1941 році до початку Великої Вітчизняної війни в технікумі навчалося 360 учнів і працювало 20 викладачів. В червні 1941 року  відбувся 16-й випуск ветфельдшерів . Технікум припинив свою роботу, так як 10 липня 1941 року територія села була окупована німецько-фашистськими військами. В жорстоких боях з німецько-фашистськими загарбниками село Нова Чортория було визволено 7 січня 1944 року. Зразу ж після визволення території села було відновлено роботу Новочорторийського технікуму, який вже з 1 червня 1944 року розпочав свою діяльність в важких умовах післявоєнної розрухи.
       В складних умовах післявоєнного часу довелось працювати директору Яценко Ф.К., який незмінно і невтомно 16 років працював над створенням матеріально- учбової бази технікуму .


       Було збудовано гуртожиток, корівник, свинарник, двоквартирний жилий будинок, клініку, придбано 5 тракторів, 5 автомашин і т.д. 
      З метою дальшого покращення житлових і матеріально–побутових умов для колективу технікуму

був взятий курс на зміцнення матеріально–технічної бази технікуму, приведення в належний стан дендропарку та учбово–виробничого господарства. За активної участі адміністрації, викладацького персоналу, робітників та учнів лише за останні роки після війни було збудовано капітальну систему водопостачання близько двох кілометрів з установкою водонапірної башні, підведено воду до всіх виробничих споруд,збудовано і пущено в дію в систему водяного опалення в головному учбовому корпусі, змонтовано каналізаційну систему, збудовано лазню. Капітально перебудовано їдальню на

150 – 200 чоловік, збудовано гуртожиток на 75 осіб, типову котельню, кормоцех, механічні майстерні , кузню, елект-ростанцію, гаражі для автомашин і тракторів, збудовано понад 20 підсобних приміщень, квартирний будинок для викладачів.
       Для розміщення учнів  було 4 корпуси гуртожитків для 160 учнів денного і 80 учнів заочного відділів. Гуртожитки електрифіковані і радіофіковані. На території села є майстерні побутового обслуговування: кравецька, швецька, голярна та інші,  які обслуговують учнів і належать райпромкомбінату. З метою збереження краси  дендропарку силами колективу посаджено понад 80 тисяч  декоративних дерев та кустарників, заведено прекрасні квітники, збудовано і висаджено центральну каштанову алею, алею плакучої іви, приведено в порядок липову алею.

Великий вклад в створення матеріально – побутових умов в той час внесли такі працівники технікуму: Король В.І – директор, Міронов М. І. – заступник директора по господарській частині, Осадчук М.М – столяр, Забуженко М. Г.- механік, Левченко С.О. – робітник та інші.

       Підготовкою спеціалістів займався педколектив в складі 27 чоловік.  Всі викладачі мають вищу освіту і великий стаж виробничої та педагогічної роботи.
В 1957 році було відкрито заочний відділ навчання по спеціальності ветеринарія та зоотехнія.

        Для підготовки спеціалістів  в технікумі було створено відповідну   матеріально-технічну базу. В технікумі налічувалось 15 учбових кабінетів та лабораторій, оснащених необхідними технічними засобами навчання .

      Для проведення лабораторно-практичних занять з ветеринарних предметів створена ветеринарна клініка, при якій працює стаціонар, де учні проводять курацію тварин.
 Практичні заняття з учнями проводились на фермах учбово – виробничого господарства технікуму та в передових господарствах району. В учбово-виробничому господарстві технікуму було 268 гектарів землі, в тому числі  користувальної 132 г орної – 112,5 га.

Господарство мало ферми ВРХ – 88 голів, свиноферма-130 голів, коні-9 голів. Все поголів’я тварин розміщено в типових приміщеннях. В корівнику механізоване водопостачання, автонапування, працює механічне доїння,  роботи по приготуванню кормів механізовані.
     Виробнича практика учнів проходила в районних ветеринарних станціях по боротьбі з хворобами с/г тварин, ветдільницях, передових колгоспах області.
      

 

Крім основного фаху в технікумі учні набували навичок по робочій професії – технік штучного осіменіння с/г тварин та одержували права водія.

 В 1972 році на базі Новочорторийського технікуму, Новочорторийського колгоспу ім. Мічуріна та Коростецького колгоспу ім. Ілліча було організовано Новочорторийський радгосп – технікум. Велику організаційну роботу було проведено дирекцією на чолі з диретором Матюхою М.С., парткомом / Симончук В. О. / та профспілкою організацією / Чубарук І. П. /.

      Радгосп–технікум сформувався із двох частин – учбової і виробничої.
      При організації радгоспу–технікуму повністю обновилась техніка господарства, значно змінився і збільшився склад спеціалістів. 
      В 1975 році було завершено проектно-конструкторську документацію будівництва нового учбового комплексу / директор Матюха М. С. та Ярошенко І. М. /. В 1976 році було розроблено організаційно–господарський план розвитку господарства і в 1977 році розпочато будівництво нового учбового комплексу / директор Пастушенко Є. М. /.

 

       На протязі п’ятирічки ведеться інтенсивне будівництво нового чотириповерхового корпусу з кабінетами та лабораторіями сучасного зразка, спортивної та актової залів для розвитку культурно-масової та спортивної діяльності студентів.  В технікумі вдало організовано роботу клініки, стаціонару, кабінетів та лабораторій із спеціальних ветеринарних дисциплін. 


      В 1985 році до  радгоспу-технікуму приєднано Турчинівський сільськогосподарський технікум, з якого утворилося агрономічне відділення, яке продовжує свою діяльність до сьогодні.
      За сприяння та активної підтримки Ямчинського В.М.(в минулому випускника технікуму) в 1985 році було завершено будівництво нового навчального корпусу і комфортабельного гуртожитку на 450 місць / директор Карпенко А. В./, заселено 16-ти квартирний житловий будинок, розпочато будівництво їдальні на 220 місць, банно-прального комбінату, торгового комплексу, працює нова опалювальна система, ведеться газифікація села і учбового комплексу.
     В учбовій частині працює 52 викладачі та 25 лаборантів, інструкторів та інший обслуговуючий персонал. До послуг учнів  обладнані лабораторії та кабінети, аудиторії, бібліотека з книжковим фондом 2700 примірників, сучасний спортивний зал і спортивний комплекс, стрілецький тир, актова зала.
    Радгосп-технікум являє собою досить велике господарство, що має загальну земельну площу 4606 га. в т.ч. сільськогосподарських угідь 3931 га.  В господарстві є 1368 голів ВРХ, близько 800 голів свиней та 1000 голів овець.
     В радгоспі-технікумі працює 488 робітників та навчається на агрономічному та ветеринарному відділеннях 730 учнів.

     В  період становлення нової держави України – 1991- 1999 років технікум продовжує підготовку спеціалістів і спрямовує свою роботу як вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації на вирішення важливих питань та проблем забезпечення кваліфікованими спеціалістами агропромислового комплексу країни.
     Восени 1995 році з високими показниками та результатами праці колектив Новочорторийського радгоспу-технікуму зустрічає славну дату – 75-у річницю з дня свого заснування.
     Наказом Міністерства агропромислового комплексу України № 99 від 30 березня 1998 року радгосп– технікум перейменовано у Новочорторийський державний аграрний технікум, який має агрономічне відділення та відділення ветеринарної медицини.
     В 1997 році  приєднано Рогачів – Волинський зоотехнічний технікум як філію, де проводилась підготовка спеціалістів за спеціальністю «Зоотехнія». У 1999 році – утворено заочне агрономічне відділення та відкрито спеціальність «Бухгалтерський облік», а в 2000 році – відкрито  спеціальність «Організація та ведення фермерського господарства».
      В 2002 році технікум очолив  Вержаківський В.М. В 2004 році відкрито спеціальність “Фінанси і кредит”.В технікумі обладнано 4 комп’ютерні класи з доступом до мережі інтернет, організовано курси «Оператора комп’ютерного набору» та навчання в Автошколі за категоріями «А»,«В» та «С», в 2004 році – створено вокальний ансамбль “Зорепад”, діють спортивні секції, гуртки хорового та вокального співу, обладнано спортивні майданчики, працюють їдальня та буфет, капітально відремонтовано та переобладнано гуртожиток, створено та розпочинають постійну роботу теплиця по вирощуванню овочевих культур, перепелина ферма, навчальне колекційно-дослідне поле, анатомічний музей  та музей історії технікуму.
      В 2014 році Рогачів–Волинську філію Новочорторийського державного аграрного технікуму було ліквідовано, а на її базі створено технологічне відділення технікуму. Наразі на відділенні проводиться підготовка спеціалістів за спеціальністю «Виробництво і переробка продукції тваринництва».
      Вступаючи в третє тисячоліття в технікумі створюються нові належні умови для навчання молодого покоління, оновлюється педагогічний склад, розширюються перспективи та можливості для студентів.

      Школа майбутнього створюється сьогодні. Традиції та звичаї технікуму примножуються з кожним роком. Закінчився літопис багатої та яскравої 100-літньої історії Новочорторийського державного аграрного технікуму, а попереду нові й важливі завдання у шляхетній справі навчання та вихованняфахівців нової формації, нові сторінки історії …а в них нові події, факти, люди.

     Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 446 від 25 березня 2020 року Новочорторийський державний аграрний технікум перейменовано в Новочорторийський технолого-економічний фаховий коледж, який буде далі творити свою історію.

 

Колектив коледжу, 2020 р.
Колектив коледжу, 2021 р.