Агрономія

Галузь 20 «Аграрні науки та продовольство»
Спеціальність 201 «Агрономія»

Професійна кваліфікація – агротехнік

                                                                                                        Форма навчання: денна, заочна

                         Термін навчання:
                                       – на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
                                        – на основі повної загальної середньої освіти    – 2 роки 10 місяців

Агрономія – це тенденція сучасності, запит роботодавців,

шлях до успіху!

                 Професійні    компетенції майбутнього фахівця

  Фахівець знатиме:

• закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу в рослинництві;
• досягнення науки і передовий досвід у галузі рослинництва і переробної промисловості;
• біологічні особливості, морфологію сільськогосподарських рослин;
• закономірності формування врожаю, розв’язання екологічних проблем у рослинництві, агротехнічні чинники технології;
• науково обґрунтовані системи землеробства і принципи побудови сівозмін;
• інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур;
• програмування врожаїв сільськогосподарських культур;
• державні стандарти на продукцію рослинництва;
• сучасні методи економічного аналізу, основи менеджменту та маркетингу;
• правове регулювання підприємницької діяльності

       Фахівець вмітиме:

• організовувати підприємництво та планувати його фінансову діяльність у сфері виробництва та сервісу продукції рослинництва;
• складати бізнес-план виробництва;
• прогнозувати ринкове середовище, визначати економічну ефективність виробництва продукції рослинництва у підприємницьких структурах різних форм власності;
• розпізнавати польові культури за морфологічними ознаками;
• оцінювати і прогнозувати врожайність сільськогосподарських рослин;
• складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур, моделювати різні види технологічного процесу виробництва сільськогосподарської продукції;
• здійснювати технологічний контроль за зберіганням готової продукції;
• контролювати стан умов праці та безпеку виробничих процесів у рослинництві.

                               Сфера професійної діяльності

Фахівці  спеціальності можуть працювати на посадах : агроном господарства, агроном з захисту рослин, агрохімік, агроном-плодівник, агроном-овочівник, агроном-льонар, агроном-насіннєвод, агроном з кормовиробництва, завідувач відділку, завідувач підсобного сільського господарства, завідувач оранжереї, завідувач агрохімічного кабінету, завіду-вач дослідного поля, завідувач розсадника, технолог з агрономії, бригадир рільничої бригади,  спеціаліст дорадницької служби, завідувач лабораторії якості сільськогосподарської продукції, фермер з вирощування сільськогосподарських культур.

Агроном – це професія майбутнього!

Зробіть правильний вибір – навчання в нашому
коледжі за спеціальністю «Агрономія»!