6–10 листопада п.р. на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулося підвищення кваліфікації завідувачів відділень аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, в якому прийняла участь завідувач відділення ветеринарної медицини технікуму Павлючик Л.М.

Слухачі потоку мали змогу заслухати такі актуальні питання: аграрна освіта: стан та виклики сьогодення (Іщенко Т.Д., к.п.н., професор, в.о.директора  ДУ «НМЦ «Агроосвіта»); методологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації вищої освіти та сучасних вимог ринку праці (Хоменко М.П., к.п.н., заступник директора ДУ «НМЦ «Агроосвіта»); завдання аграрних вищих навчальних закладів у світлі Закону України «Про освіту» (Ніколаєнко С.М., д.п.н.,  професор, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України).

 Головний спеціаліст сектору аграрної та спеціальної освіти Міністерства освіти і науки України Лутак В.А. розповів про нормативно-правове забезпечення підготовки молодших спеціалістів та особливості прийому молодших спеціалістів у 2018 році.

Також присутні заслухали керівника сектору наукового та навчально-методичного забезпечення змісту підготовки молодших спеціалістів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  Міністерства освіти і науки України  Котоловець Л.О. з доповіддю на тему: «Імплементація  Закону України «Про освіту» в частині фахової передвищої освіти».

В цей же день урочисто нагородили завідувачів відділень Почесним знаком за впровадження інновацій в освіті, а саме: Овчарука В.М. (ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»), Біленко О.І. (Хорольський агропромисловий коледж Полтавської ДАА), Чалого В.І. (Глухівський агротехнічний інститут  ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ), Єфімова Г.П. (Прилуцький агротехнічний коледж) та відзначили подяками Єрохіну О.М. (Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ), Вергелеса О.П. (ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»), Войтухіва П.В. (Борщівський агротехнічний коледж).

Підвищення кваліфікації було поділено на тематичні дні. Так, на другий день виступали лектори з педагогічного факультету НУБіП України (Шинкарук В.Д., д.ф.н., декан і Сопівник Р.В., д.п.н., завідувач кафедри). Цього ж дня потік слухачів розділили на дві групи, з кожною був проведений тренінг з визначення якості освіти, технологій компетентнісного оцінювання та діагностики навчальних досягнень (Ковальчук В.І., д.п.н., професор завідувач кафедри методики навчання та управління навчальними закладами, Пригодій М.А., д.п.н., професор кафедри).

Прочитали лекції викладачі кафедри інформаційних і дистанційних технологій НУБіП України про структуру електронного освітнього середовища (Мокрієв М.В., к.е.н., доцент кафедри); електронне освітнє середовище для наукової комунікації (Кузьмінська О.Г., к.п.н., доцент, в.о. завідувача кафедри, підвищення кваліфікації з ІКТ за технологіями Microsoft (Глазунова О.Г., д.п.н., доцент, декан факультету інформаційних технологій).

Шмаргун В.М., д.псих. н., професор, завідувач кафедри соціальної роботи та психології технологій НУБіП України розповів про мотивацію навчальної діяльності студентів та адаптацію першокурсників.

Крім того, поділились досвідом роботи зі слухачами досвідчені завідувачі відділень з провідних навчальних закладів, а саме: Вергелес О.П. (ВП НУБіП України “Немішаївський агротехнічний коледж”), Крамар М.В. (Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж), Качановський О.І.(ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»), Шеремет С.А. (ВСП “Шевченківський коледж Уманського НУС”),Луганський П.М. (ВП “Старобільський технікум ЛНАУ”), Пінчук З.В. (Новомосковський коледж Дніпропетровського ДАЕУ).

В рамках підвищення кваліфікації було організовано виїзне засідання з метою обміну досвідом і ознайомлення з базою ДУ «НМЦ «Агроосвіта» та  відділеннями  ВП НУБіП України “Немішаївський агротехнічний коледж”.

Засідання відкрив заступник директора ДУ «НМЦ «Агроосвіта» Хоменко Микола Павлович. Директор коледжу Альохін Володимир Ілліч ознайомив присутніх з минулим, сьогоденням та перспективами розвитку коледжу. В числі лекторів був завідуючий відділенням ТВППТ Вергелес Олександр Петрович, який розповів про роль сайту в навчальному процесі. Після занять учасникам було організовано огляд бази ДУ «НМЦ «Агроосвіта» та ознайомлення з відділеннями коледжу.