Державний екзамен – це завершальний етап навчання в технікумі .

Екзаменаційна комісія, до складу якої входять представники ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, провідних господарств та досвідчені викладачі і представники дирекції технікуму оцінюють теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.