Практична підготовка студентів є невід’ємним та обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки фахівців ветеринарної медицини, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок.
Навчальні практики проводяться на початкових курсах програм підготовки молодших спеціалістів у навчальних кабінетах та лабораторіях, клініці ветеринарної медицини. Завданням таких практик є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок.
        Відкрите заняття з навчальної практики з дисципліни «Анатомія і фізіологія с/г тварин»в групі В-21 провела викладач Павлючик Л.М. Студенти вивчили на макропрепаратах будову органів травлення і топографію органів травлення на живих тваринах.