Навчальна практика з ветеринарної хірургії  з викладачем Віталієм Матюхою ще раз доводить , що формування конкурентоспроможного фахівця, теоретичні знання якого сприятимуть підвищенню ефективності професійної діяльності , неможливо без набуття практичних вмінь та навичок . Оволодіти необхідними вміннями та навичками студентам дає можливість  практика. Практика як одна з форм підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності займає одне із центральних місць у навчальному процесі, надає можливість закріпити отримані теоретичні знання.

     Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у сфері їх майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи у виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.
Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного та достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітніх стандартів.