26 березня 2019 року в Новочорторийському ДАТ пройшла чергова атестація педагогічних працівників.
Викладачами на розгляд членів атестаційної комісії було представлено атестаційні справи з матеріалами з усіх видів діяльності педагогічного працівника за міжатестаційний період.
Атестаційна комісія відзначила, що викладачами проводиться серйозна та систематична робота, а саме:

  • викладачі активно беруть участь у науково-практичних конференціях та семінарах, тренінгах,майстер-класах.

  • керують роботою гуртків та науковою роботою окремих студентів, готуючи їх до участі у конкурсах ; активно впроваджують в навчальний процес сучасні методи навчання;

  • приймають активну участь у обласних, регіональних, всеукраїнських конкурсах.

Багато уваги педагогічні працівники приділяють вихованню студентів, забезпечуючи їх культурний, духовний та фізичний розвиток; наполегливо працюють над зміцненням матеріально-технічної бази навчального закладу.
Атестаційна комісія була задоволена результатами проведеної атестації і, насамперед, відповідальною підготовкою викладачів, які атестувалися, їх добросовісним ставленням до виконання професійних обов’язків.