Відбувся захист звітів з технологічної практики  в групах спеціальностей “Ветеринарна медицина”, та “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” .Виробнича технологічна практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь. Студенти, знаходячись на практиці в аграрних підприємствах, мають можливість використати свої теоретичні знання та відточити практичні навички, ознайомитись з інноваційними технологіями у ветеринарній практиці, на яких акцентували увагу студенти у своїх доповідях .