Захист звітів-щоденників про проходження виробничої переддипломної практики студентів спеціальності “Агрономія”

Виробнича переддипломна практика є складовою частиною навчального процесу. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття та вдосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.1 листопада відбувся захист звітів, в процесі якого студенти-випускники підтвердили свою компетентність та здатність працювати за обраним фахом.Студенти представили звіти про проходження практики у формі презентації, де детально презентували виконану роботу відповідно до поставлених завдань практики. Також презентації супроводжувалися фотозвітом, де відображалася участь студентів у різних заходах під керівництвом керівників від бази практики. Студенти поділилися враженнями про проходження практики, висловили думки щодо позитивних моментів і вказали на ті, які потребують вдосконалення з урахуванням фахових інтересів самих практикантів. Захист звітів проходив у форматі діалогу учасників та керівників практики.