Педагогічний ОСКАР

Запрошуємо педагогічних працівників технікуму до участі у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності 
«ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2021»

Лист про проведення Всеукраїнського конкурсу “Педагогічний ОСКАР- 2021” https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2020/11/oskar-lyst.pdf

Положення про проведення  Всеукраїнського конкурсу “Педагогічний ОСКАР- 2021”https://nmc-vfpo.com/pedagogichnyj-oskar/?fbclid=IwAR2p63OoNdLZsf0iPr9w5VH0mQdGnbOOfFBTw8gdwwThLz-4UmuFeXbCGuM

       Метою конкурсу є виявлення та підтримка творчої діяльності педагогічних працівників технікумів та коледжів, сприяння зростанню професійної майстерності, вивчення і поширення кращих педагогічних практик, створення ефективного освітнього процесу та забезпечення якості освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців.

                               

У конкурсі оцінюють роботи за номінаціями:

 1. Інновації науково-методичного забезпечення освітньої діяльності та управління закладу фахової передвищої освіти
 • Інноваційна модель управління закладом фахової передвищої освіти
 • Стратегія інноваційного розвитку закладу фахової передвищої освіти в умовах малого і середнього бізнесу
 • Інноваційна програма діяльності закладу фахової передвищої освіти на засадах соціального партнерства
 • Інноваційна діяльність закладу фахової передвищої освіти у забезпеченні якісної підготовки конкурентоспроможного фахівця
 • Інновації у дистанційному навчанні
 • Інновації у реалізації моделей відкритої освіти
 • Інновації в організації виховного процесу в закладі фахової передвищої освіти
 • Інноваційне освітнє середовище закладу фахової передвищої освіти
 • Інноваційний проєкт в організації електронної системи документообігу та онлайн комунікації закладу фахової передвищої освіти

У номінації визначають переможцями заклади фахової передвищої освіти або їх структурні підрозділи.

 1. Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах  викликів сьогодення
 • сучасні освітні технології (е-навчання, дистанційне, змішане (гібридне), мобільне навчання, проблемне, різнорівневе навчання, тощо)
 • ігрові технології (гейміфікація) навчання (кейс-метод, веб-квести, подієва освіта, метод проєктів, бриколаж  тощо)
 • освітній веб-сайт викладача (дисципліни)
 • сучасний навчально-методичний посібник
 • електронний навчально-методичний посібник
 • сучасний електронний навчально-методичний комплекс (робочі зошити, опорні конспекти, контроль знань, навчальні практикуми, віртуальні лабораторії та тренажери, інтерактивні засоби навчання (відео-лекції, навчальні відеофільми, бук-трейлери, ютуб-канали тощо) та контролю знань, позааудиторна (гурткова), виховна робота, методичні рекомендації тощо)

У номінації визначають переможцями педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.