IV курс

Єрохіна О.М. Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарський тварин

Судаков О.М. Цвіліховський М.І. Ветеринарно-санітарна експертиза

Войтюшенко Н.М. Остапець А.І. Інформатика і компютерна техніка

Внутрішні незаразні хвороби тварин

Лукашевич М.П., Тулентов М.В.. Соціологія

Бусол В.О. Організація ветеринарної справи

Ричков О.М. Соціологія